Ik ben Nicolet Gruters, geboren in 1962 in De Meern. Ik ben altijd in de buurt van De Meern/Utrecht gebleven en woon de laatste 15 jaar in de Minahassatraat, samen met mijn vrouw.

Ik werk nu ruim 30 jaar in de hulpverlening in de breedste zin van het woord. Zo heb ik gewerkt als groepsleider in een (gesloten) jeugdinrichting, als vrijwilliger in een Blijf-van-mijn-lijf-huis, als ambulant woonbegeleider voor ex-dak-en-thuislozen en ben ik nu werkzaam als onderwijs-assistent op een vmbo. Voor mij is hierbij steeds het contact met de ander het belangrijkste. Ik denk namelijk dat iedereen, al dan niet met een beetje hulp, bergen kan verzetten. En waar nodig, wil ik graag die hulp zijn. Daarbij geloof ik in de kracht van een wisselwerking in de cliƫnt-therapeut-relatie: waar nodig zal ik ook mijn ervaringen en gevoelens delen. Ik ben eerlijk en transparant, zal er niet omheen draaien.

Hoe werk ik

Ik werk volgens de gestalt- en systeemtheorie. Kort samengevat zegt de gestalttherapie dat je je in eerste instantie bewust moet worden van wat je nu (niet) doet in je contact met anderen. Om dan te gaan kijken waarom je het op deze manier doet. En als je dan denkt dat je het eigenlijk anders wil doen, kijken we samen naar hoe je dat kan bereiken. Hierbij bied ik jou een veilige omgeving om er over te praten, maar ook om te experimenteren. Tijdens de sessies is het contact tussen ons, in het hier en nu, van essentieel belang. Er is een wisselwerking, waarbij jij natuurlijk centraal staat. Waar nodig, zal ik gewaarwordingen inbrengen of ervaringen delen. Als het nodig is zal ik ook je leefomgeving (je "systeem") betrekken bij je proces (systeemtherapie). Want de mensen om je heen kunnen (bewust en onbewust) invloed uitoefenen op de problemen die jij ervaart. Samen kijken we hoe we een eventuele vicieuze cirkel kunnen doorbreken. Zo wordt voorkomen dat een probleem in stand wordt gehouden door jouw omgeving en kunnen blijvende veranderingen en ondersteuning door jouw leefomgeving worden aangemoedigd. Wanneer het zinvol is voor de behandeling worden belangrijke personen uit je systeem uitgenodigd bij de gesprekken. Dat gebeurt uiteraard in overleg met jou.

Mijn opleidingen

De basisopleiding voor mijn werk in de hulpverlening is de opleiding tot Sociaal Pedagogisch Hulpverlener aan Academie De Horst in Driebergen geweest (1990). Daarna heb ik regelmatig bijscholingscursussen gevolgd. In juni 2018 heb ik de 4-jarige opleiding Ervaringsgerichte psychosociale therapie en gestaltgezinstherapie aan het Kemplerinstituut afgerond. Ik ben een geregistreerd lid van de beroepsvereniging NVAGT (Nederlands Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie en Gestalttheorie) en van SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd). Voor beide geldt dat ik mij jaarlijks moet bijscholen om lid te kunnen blijven.