Klachtenregeling

Wanneer je niet tevreden bent of je hebt een klacht over mijn functioneren, dan is dat in de eerste plaats natuurlijk erg vervelend. Indien je een klacht hebt of er verloopt iets niet naar wens, wil ik je vragen dit eerst met mij persoonlijk te bespreken. Dan kijken we of we er samen uit kunnen komen en tot een oplossing kunnen komen.

Mochten we er onverhoopt niet uitkomen, dan kun je je richten tot de beroepsvereniging voor gestalttherapeuten NVAGT. Hier kun je een formele klacht indienen over mijn functioneren. Deze zal je een klachtenfunctionaris toewijzen en de klacht volgens het reglement van de vereniging behandelen. Kijk maar voor meer informatie op www.nvagt-gestalt.org.